NIEUW in schooljaar 2009-2010:

GRATIS LAPTOP in de richting HANDEL en de

M+klas voor HOOGBEGAAFDEN!

 
Leerlingbegeleiding

De leerlingenbegeleiding in de PMHASSELT situeert zich niet alleen op het gebied van het vak zelf (leermethode, structureren en organiseren, leerproblemen, remediëringslessen, ...)  maar ook op het sociale (sociale vaardigheden), medische (gezondheidseducatie) en burgerlijke (burgerzin) vlak en op gebied van milieu (milieu-educatie).

In onze school wordt de leerbegeleiding niet alleen waargenomen door één enkele persoon maar door het ganse schoolteam. Dit team bestaat uit:

1. de directie;

2. de leerkrachten;

3. de twee klassenleraars per klas;

4. het ondersteunend personeel;

5. de coördinatoren;

6. de mentoren;

7. het onderhoudspersoneel;

8. het CLB.

Door de toenemende bevraging vanuit de maatschappij m.b.t. de jongerenproblemen en hun oplossing heeft de PMHASSELT de CEL LEERLINGENBEGELEIDING (CLBG) opgericht. Het is niet de bedoeling dat de leden van de cel gaan optreden als individuele begeleiders van de leerlingen of dat de cel in de plaats komt van het schoolteam. Er wordt wel vergaderd over de bijkomende ondersteuning voor de leerlingen en voor het schoolteam. 
De CLBG organiseert de individuele leerlingenbegeleiding via Smartschool met de module “Leerlingvolgsysteem”. De leden van de cel gaan de leerlingen doorverwijzen naar de geëigende vorm van begeleiding (remediëren, klasgesprek, CLB, ...) of een systeem van begeleiding uitwerken voor de problemen die systematisch optreden (stappenplan).

Voor het eerste jaar bestaat de CLBG uit:

1. de directeur;

2. de klassenleraars van 1Aa, 1Ab, 1Ac en 1Ba;

3. een vertegenwoordiger van het ondersteunend personeel;

4. een vertegenwoordiger van het CLB.

Elke dinsdag van 10u25 tot 11u15 vergaderen de leden van de CLBG eerste jaar.

Voor het tweede jaar bestaat de CLBG uit:

1. de directeur;

2. de klassenleraars van 2MWa, 2HAa, 2ARTa en 2BVLa;

3. een vertegenwoordiger van het ondersteunend personeel;

4. een vertegenwoordiger van het CLB.

Elke dinsdag van 11u15 tot 12u05 vergaderen de leden van de CLBG tweede jaar.

Voor de hoofdvakken, Frans – Nederlands - wiskunde, zijn er zowel voor het eerste als het tweede jaar remediëringslessen tijdens de middagpauze voorzien. Ook dactylo kan gevolgd worden.

Via het elektronische platvorm “Smartschool” kunnen leerlingen en leerkrachten makkelijk met elkaar communiceren. D.m.v. berichtjes kunnen vragen gesteld worden en kan bijkomende uitleg gegeven worden. Eveneens worden op Smartschool verschillende vakken ondersteund met bijkomende oefeningen, extra leerstof, links naar interessante websites, Powerpoint presentaties, …

 
< Vorige   Volgende >
RocketTheme Joomla Templates